Kaliteli ve Yüksek Teknoloji Yerli Malı Asansör Markası

Günümüzde artan konut ihtiyacı ve buna istinaden yürütülen konut yapımı asansör üretiminide hızlandırmıştır. Son yıllarda kentsel dönüşüm projelerinin de hayata geçirilmesi ile birlikte sektörde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizde asansör sektörü; asansör imalat, asansör montaj ve asansör bakım-onarım olarak üç ana kolda faaliyet göstermektedir. Asansör sektörü Türkiye'de 1950'lerden sonra hareket kazanmış ve tamamen ithalat yoluyla ihtiyaçların karşılandığı bir sektör yapısından sıyrılarak yerli üretimin arttığı bir sektör yapısına dönüşmüştür. 

1990'lardan sonra dünyada gelişen yeni asansör teknolojileriyle birlikte asansör sektörü Türkiye'de büyük bir değişim sürecine girmiş ve dünya pazarında önemli bir paya ulaşmıştır. 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı üzere; Uygar Asansör bir zamanlar tamamı ithal edilen asansör ve asansör aksamlarını Türkiye'de kaliteli, yüksek teknolojili ve yerli olarak üreten ilk firmalardan olmuştur. Bu süreçten sonra da Uygar Asansör olarak 43 yıllık tecrübemizle sektörde performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı ve öncü bir şirket olmaya önem vermekteyiz. Her daim hedefimiz sektördeki güvenilirliğimizi muhafaza ederek dünyadaki pazar payımızı arttırmak, müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamak ve çalışanlar ve topluma değer katarak, sürekli iyileştirme sağlamaktır.